الشرح

Sourate AS-SARH / L'OUVERTURE en phonétique | Sourate 94

AS-SARH · 8 versets

Salam'aleykoum,
Le-Coran.com lance son appel aux dons annuel pour le parrainage de 16 enfants défavorisés de la région d'Azrou (Ait Melloul, Agadir au Maroc) de leur première année de collège jusqu'à l'obtention de leur baccalauréat
(Fournitures Scolaires - Soutien Scolaire - Vêtements/Chaussures - Abonnement à un club de sport)

En savoir plus         Donner maintenant

Nous sommes des centaines de milliers à visiter Le-Coran.com, si seulement une partie d’entre nous participe, nous pourrons finaliser cette collecte rapidement incha'Allah!

Le saviez-vous ? Vous pouvez afficher de nombreuses fonctionnalités avancées autour de chaque verset en double-cliquant sur ceux-ci.

Mode ligne par ligne - Mode texte

Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi

1 'Alam Nashraĥ Laka Şadraka

2 Wa Wađa`nā `Anka Wizraka

3 Al-Ladhī 'Anqađa Žahraka

4 Wa Rafa`nā Laka Dhikraka

5 Fa'inna Ma`a Al-`Usri Yusrāan

6 'Inna Ma`a Al-`Usri Yusrāan

7 Fa'idhā Faraghta Fānşab

8 Wa 'Ilá Rabbika Fārghab